150 TL Üzeri Kargo Bedava

Reflex Plus Biftekli High Energy Yetişkin Köpek Maması 15 Kg

Ürün Kodu: 5000331197
1.450 TL

Yapı Kredi World'e Özel 4.000 TL ve üzeri alışverişe 300 TL Worldpuan!
Satıcı: Maskotpet 9.6 Satıcı puanı, Koctas.com.tr müşterileri tarafından verilen teslimat süresi, paketleme ve genel alışveriş deneyimi puanlarına göre hesaplanmaktadır.
Soru & Cevap (0)
Ürün Hacmi 1 Litre
Aroma Tavuklu
Türü Kuru
Yaş Yetişkin
Daha Fazla Göster
Ürün Açıklaması

reflex plus biftekli high energy yetiş kin kö pek maması ❖ reflex plus kö pek maması dengeli ve yü ksek kaliteli iç eriğ iyle yetiş kin kö peklerin yetiş kinliğ in ileriiki dö neminde besinsel ihtiyaç ları nı karş ı larken, iç eriğ indeki omega3& 6 bağ ı ş ı klı k sistemini gü ç lendiren premium kö pek maması . yetiş kin kö peklerin ağ ı z ve diş yapı sı na uygun lezzetli tanecikler yetiş kin kö peklerin sağ lı klı beslenmesini ve bü yü mesini sağ layan biftekli kö pek maması dı r. diğ er " reflex plus" Ü rü nlerini gö rmek İ ç in tı klayı nı z diğ er " reflex plus kö pek maması " Ü rü nlerini gö rmek İ ç in tı klayı nı z reflex plus orta ve bü yü k ı rk yetiş kin kö pek maması ile kö peğ inizin gü nlü k alması gereken besinleri karş ı lamaktadı r. diğ er reflex marka kö pek mamaları gibi kö peğ imizin sağ lı ğ ı nı destekleyen ve aynı zamanda dü zenleyen bir kö pek maması dı r. tü m ı rklardan yü ksek aktiviteli, hamile veya emziren kö pekler iç in tam ve dengeli formü le edilmiş , dana etli, sü per premium kö pek maması dı r. reflex plus high energy biftekli yetiş kin kö pek maması , yetiş kin ve yoğ un enerji sarf eden kö peklerin gü nlü k beslenme ihtiyaç ları nı karş ı lamak ü zere kedi/kö pek beslenme uzmanları tarafı ndan ö zenle formü le edilmiş tam ve dengeli, sı ğ ı r eti proteini iç eren super premium kö pek maması dı r. reflex plus biftekli yetiş kin kö pek maması nı n faydaları ksilo-oligosakkaritler (xos), mı sı r koç anı nı n hidrolize edilmesi ile elde edilen sü per prebiyotiklerdir. xos yaklaş ı k sı fı r kalori değ eri ile kedilerde istenmeyen yağ lanma ve glisemi gibi sorunları n azaltı lması na destek olur. xos modifiye olmadan kalı n bağ ı rsağ a girer ve ö ncelikli olarak sindirime yardı mcı bakterilerden olan bifidobakteriler ve laktobasiller tarafı ndan kullanı lı r. bu durum, ş iş kinlik oluş umu ve diğ er sindirim rahatsı zlı kları gibi enerji kaybı na neden olan olumsuz fermantasyonları azaltı r. sağ lı ğ a olası faydaları : bağ ı ş ı klı k sistemini gü ç lendirir. bağ ı rsak florası nı geliş tirerek, besinlerin sindirilmesini ve metabolize edilmesini artı rı r. doğ al antioksidan etkilidir. reflex plus biftekli high energy yetiş kin kö pek maması İ ç erik bilgileri ve analiz değ erleri reflex plus kuzu etli orta ve bü yü k ı rk yetiş kin kö pek maması yü ksek protein ve dengeli yağ ar ile tam bir besin deposu olan bu dü ş ü k tahı llı kö pek maması deri ve tü y sağ lı ğ ı iç in dengeli oranda omega 3 ve omega 6 yağ asitleri iç ermektedir. yü ksek aktiviteli, ç alı ş an, av yapan yetiş kin kö peklerin yü ksek enerji ihtiyacı nı karş ı lamak iç in formü le edilmiş tir. aynı zamanda doğ um yapmı ş ve emziren anne kö peklerde de kullanı lması tavsiye edilir. İ lave olarak koruyucu veya kö peğ imizin sindirimini zorlaş tı racak katkı maddesi bulunmamaktadı r. reflex plus kö pek maması iç indekiler ş u ş ekildedir: ✦ İ ç erdiğ i protein miktarı nı n %82'si hayvansal iç eriklerden elde edilmektedir. İ ç erisindeki bileş enler ➜ İ ş lenmiş dana proteini ➜ İ ş lenmiş hayvansal protein ➜ mı sı r ➜ tavuk yağ ı ➜ pirinç ➜ Ş eker pancarı ➜ ciğ er aroması ➜ peynir altı suyu tozu ➜ vitaminler ve mineraller ➜ keten tohumu ➜ ksilo-oligosakkarit ➜ bira mayası ➜ l-karnitin ➜ tuz ➜ yucca schidigera ➜ koruyucular ➜ antioksidanlar mineraller ➤ kalsiyum ➤ fosfor ➤ sodyum ➤ İ yot ➤ Ç inko ➤ bakı r ➤ demir ➤ selenyum vitaminler ➤ vit. a, vit. d, vit. e, vit. c, vit b1 - b2 - b3 (niasin) - b6 - b12 - b7 (biotin)- b9 (folik asit), vit. k, kolin, kalsiyum pantotenat. analitik bileş enleri nelerdir ? reflex plus mamaları n iç erisinde bulunan besleyici vitamin ve mineraller gibi birç ok bileş en bulunmaktadı r. bu bileş enler mamadan mamaya değ iş iklik gö sterebilmektedir. bu mamamı zda bulunan besin değ erleri oranları ile verilmiş tir. bunlar mamanı n kilosuna bağ lı olmadan sabit oranlarda biftekli kö pek maması dı r. ✦ ham protein %28,0 ✦ ham yağ %18,0 ✦ ham kü l %8,0 ✦ ham selü loz ( lif ) %2,0 besleyici İ laveler ★ vitamin a (e672) 18,000 iu/kg ★ vitamin d3 (e671) 1,500 iu/kg ★ vitamin e (3a700) 150 mg/kg ★ vitamin c (stay c) 200 mg/kg ★ taurin 1,500 mg/kg reflex plus biftekli high energy yetiş kin kö pek maması gü nlü k Ö nerilen beslenme miktarları kö peğ inizin ağ ı rlı ğ ı na (kg) ve siluetine (a- zayı f, b- normal, c-fazla kilolu) gö re ö nerilen gü nlü k beslenme miktarları (gram/gü n) iç in tabloya bakı nı z. gü nlü k verilecek mama miktarı , dı ş ortam sı caklı ğ ı , kö peğ inizin yaş am ş artları (ev iç inde/dı ş ı nda), karakterine ve aktivitesine bağ lı olarak değ iş ebilir. ➦ bir mamadan diğ erine geç iş , aş amalı olarak her iki mamanı n kü ç ü k miktarları nı n karı ş tı rı ldı ktan sonra bir hafta boyunca verilmesi yolu ile yapı lmalı dı r. ➦ kö peğ inizin ideal ağ ı rlı ğ ı nda olabilmesi iç in mama miktarı nı n tartı larak verilmesi ö nemlidir. ➦ verilecek mama miktarı nı n doğ ru ayarlanması nda, kö peğ inizin iş tah durumunun, gö rü nü mü nü n ve dı ş kı sı nı n değ erlendirilmesi yardı mcı olacaktı r. ➥ mama kabı nı n yanı nda daima temiz ve taze su bulundurunuz. suyu temiz bile gö rü nse en az gü nde bir kez değ iş tiriniz. ➥ Ü rü nü kuru ve serin bir yerde saklayı nı z ve her kullanı mdan sonra ambalajı n iyice kapatı ldı ğ ı ndan emin olun

Ürün Hacmi 1Litre
Aroma Tavuklu
Türü Kuru
Yaş Yetişkin

Satın almış olduğunuz ürün demonte olarak gönderilmektedir. Ürün görselinde yer alan aksesuarlar teşhir amaçlıdır.Fiyata dahil değildir.Kurulum müşteriye aittir. Kurulum talep edilmesi durumunda montaj hizmeti mağazalarımızın bulunduğu bölgelerde 30 km sınırı içerisinde mağazalarımızın montaj ekibi tarafından ücretli olarak verilmektedir.Montaj kurulum hizmeti İçin Koçtaş Müşteri Hizmetleri 0850 209 50 50 hattımıza ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Kurulum için gerekli kurulum şeması, tüm vida ve aksesuarların montaj şeması ile uyumlu malzeme torbası bulunmaktadır. Basit el aletleri ile kolayca kurulum yapabilirsiniz.

Satın alacağınız ürün kata teslim edilecektir. Kargonuz teslim edildiğinde, ürünün paketinde deformasyon veya ürüne zarar verebilecek bir durum söz konusu ise kargo görevlisi ile birlikte paketi açarak ürünlerinizin durumunu kontrol ediniz. Ürünlerinizde bir hasar gördüğünüz takdirde, kargo yetkilisinden tutanak tutmasını isteyiniz ve paketi teslim almayınız. Tutanak tutulan ürünler kargo tarafından firmamıza ulaştırılır ve kontrol sonrasında iade işlemleriniz başlatılır. İade işlemleriniz için web sitemizde yer alan yardım alanından ya da Koçtaş Müşteri Hizmetleri 0 850 209 50 50 hattımıza ulaşarak detaylı bilgi alabilirsiniz. Siparişiniz satın alma ekranlarında size gösterilen tarihler arasında kargoya teslim edilecektir.

Üretim ve işçilik hatalarına karşı 2 Yıl

Bankalar Taksit Tutarı Toplam Açıklama
Yapı Kredi 8 x 181,25 TL 1.450,00 TL 2000 TL ve üzerindeki alışverişlerde geçerlidir!
Akbank Ticari 6 x 241,67 TL 1.450,00 TL
Akbank 5 x 290,00 TL 1.450,00 TL 2000 TL ve üzerindeki alışverişlerde geçerlidir!
İş Bankası 4 x 362,50 TL 1.450,00 TL
Finansbank 2 x 725,00 TL 1.450,00 TL 2000 TL ve üzerindeki alışverişlerde geçerlidir!
Garanti Bankasi Ticari 2 x 725,00 TL 1.450,00 TL
Finansbank Ticari 2 x 725,00 TL 1.450,00 TL 2000 TL ve üzerindeki alışverişlerde geçerlidir!
Ziraat Bankası 2 x 725,00 TL 1.450,00 TL 2000 TL ve üzerindeki alışverişlerde geçerlidir!
Halk Bankası 2 x 725,00 TL 1.450,00 TL 2000 TL ve üzerindeki alışverişlerde geçerlidir!
HSBC 2 x 725,00 TL 1.450,00 TL 2000 TL ve üzerindeki alışverişlerde geçerlidir!
Garanti Bankası 2 x 725,00 TL 1.450,00 TL 2000 TL ve üzerindeki alışverişlerde geçerlidir!
Is Bankasi Ticari 2 x 725,00 TL 1.450,00 TL
HSBC Ticari 2 x 725,00 TL 1.450,00 TL
Halk Bankasi Ticari 2 x 725,00 TL 1.450,00 TL
Bu ürün ile ilgili hiç soru sorulmamış. İlk soran sen ol !

Bu ürünle ilgili 0 soru ve cevap var.

Satıcıya Soru Sor X
Soru sorabilmeniz için giriş yapmanız gerekmektedir.
Başarılı!
Talebiniz satıcıya iletilmiştir. Satıcılar genellikle 48 saat içinde dönüş yapıyor. Hesabım>Satıcı Sorularım bölümünden satıcı cevabını takip edebilirsiniz. Cevap geldiğinde sizi mail ile bilgilendireceğiz.
Sorunuzun Yayınlanma Kriteri

SORU YAYINLAMA KRİTERLERİ

www.koctas.com.tr ve Koçtaş mobil uygulaması üzerinden satıcılarımıza yönelttiğiniz soruların yayınlanması için bazı kriterlere uygun olmaları gerekmektedir.

Satıcılara soracağınız sorular;

  • Soruyu yönelttiğiniz sayfada yer alan ürünle ilgili olmalı,
  • Reklam içermemeli,
  • Satıcıların ya da kullanıcıların kişisel haklarına saldırıda bulunmamalı,
  • Genel ahlak kurallarına aykırı, siyasi, müstehcen veya yasalara aykırı nitelikte olmamalıdır.

Sorunuz ve satıcının vereceği yanıt, ürün sayfasında yer alır. Sorunuzu dilerseniz adınızı-soyadınızı belirterek dilerseniz anonim bir şekilde sorabilirsiniz.

Kriterlere uygun bir şekilde yöneltmiş olduğunuz sorular, satıcılarımız tarafından 48 saat içerisinde yanıtlanır. Sorduğunuz soruya yanıt verildiğinde e-posta ile bilgilendirilir; soruya verilen cevabı e-postada görebilirsiniz. Ayrıca tüm sorularınızın ve cevaplarınızın detaylarına “Satıcıya Sorularım” sayfasından ulaşabilirsiniz.

Satıcılar, sizi Koçtaş dışında başka bir platforma yönlendirmemelidir. Herhangi bir satıcının sizi başka bir siteye yönlendirmesi sebebiyle oluşabilecek mağduriyetlerden Koçtaş sorumlu değildir. Alışveriş deneyiminizde olumsuz bir durumla karşılaşmamak adına, bu gibi yönlendirmeleri dikkate almamanızı, siparişlerinizi platformumuzdan vermenizi önemle hatırlatmak isteriz.

Ürünün Tüm Satıcıları (1)

En geç 27 Haziran Perşembe günü kargoda

1.450,00 TL