200 TL Üzeri Kargo Bedava

Hava Kompresörü

Filtreler
Özellikler
-
Fırsatlar
Fırsatlar

Kompresörler ve Kompresörlerin Özellikleri

Kompresör, dışarıdaki havayı sıkıştırarak basınçlı havaya dönüştüren alettir. Hava atmosferdeki hava ya da başka gazlar da olabilir. Kompresör, aldığı havayı motoru aracılığıyla basınçlı hava dönüştürmeye yarayan bir makine olarak da ifade edilebilir.

Kompresörde bulunan piston, aldığı havayı içerisindeki basınçlı hava tankına pompalar ve bu hava basıncın çekilmesi istenen seviyedeki kompresör havasına sıkıştırılarak yapılacak işin gerçekleştirilmesini sağlar. Kompresörlerin çalışmasındaki prensip ağzı açık bırakılıp şişirilen ve serbest bırakıldığında hızlı bir şekilde uçan bir balonunkiyle benzerdir. Burada balonun uçmasının nedeni de hava basıncında meydana gelen değişimdir.

Kompresörün Basınçlı Hava Üretiminde Pistonlar ve Piston Farkı

Ürünler, genel olarak basınçlı hava üretme işlemini pistonlar aracılığıyla gerçekleştirirler. Makine içerisinde yer alan sabit pistonun hareketiyle basınç değişimi sağlanır. Pistonun hareketi yukarı - aşağı yönlü gerçekleşir. Ürünler, tek silindirli ya da iki silindirli olmak üzere kendi içinde iki farklı kategoriye ayrılır. İki silindirli olanlar, tek silindirli olanlara kıyasla daha hızlı bir şekilde çalışır.

Güç Kaynaklarına Göre Kompresör Çeşitleri

Ürünler kullandıkları güç kaynaklarına göre dört farklı şekilde incelenebilir. Aşağıdaki listeden ürünlerin çeşitlerinin ne olduğunu öğrenebilirsiniz.

 1. Elektrik Motoru ile Çalışanlar
 2. Benzin ve Dizel ile Çalışanlar
 3. Türbin Enerjisi ile Çalışanlar
 4. Vakum Odacıkları ile Çalışanlar

Elektrikli, Benzinli ve Dizel Kompresörlerin Çalışmalarındaki Farklar

 • İçten yanmalı motorlar ve elektrikli motorlar arasında kullanım alanlarına ve şekillerine göre avantajlar yer alır. Ürünlerin motorları kendi içinde elektrik enerjisiyle çalışan, benzinle çalışan ve dizel motorlar olarak birbirlerinden ayrılır. İçten yanmalı motorlar çalışırken pompa ve bujiler görev alır. İçten yanmalı motorun en belirgin özelliği yakıtın pistondan akmasıyla çalışmasıdır. İçten yanmalı modellerdeki 4 zamanlı motorlar, 4 farklı zaman ve aşamanın gerçekleşmesiyle çalışırlar.
 • Emme zamanı, bunlardan ilkidir. Emme zamanında silindirin aşağı doğru hareketiyle benzinli modellerde hava ve yakıt emilimi gerçekleşir. Dizel olanlarda ise sadece hava emilir.
 • Sıkıştırma zamanında pistonun yukarı doğru hareketiyle benzinli veya dizel modellerde sıkıştırılmış olan havanın yakılması gerçekleşir. Bu esnada valfler kapalıdır.
 • Çalışma zamanında sıkıştırmada oluşan basınç sayesinde pistonun aşağı hareketi gerçekleşir. Benzinli olanlarda bu aşama buji vasıtasıyla gerçekleştirilirken dizel olanlarda dizelin taşınmasıyla gerçekleştirilir. Bu esnada da valfler kapalıdır.
 • Egzoz zamanında ise sıkıştırılmış karışımın dışarı çıkışı sağlanır.

Güç Kaynaklarına Göre Kompresörlerin Avantajları

Benzinli modeller, elektrik olmayan yerlerde veya elektrik gittiğinde de kullanılabilmeleri avantajına sahiptir. Hareket olanakları da onları avantajlı kılan bir diğer özelliktir. Dizel olanlarda ise hareket olanağı yer almadığından bu bakımdan benzinli kompresörler kadar avantajlı değildir. Fakat dizel modeller, elektrik enerjisiyle çalışan aletlerin kullanılabilmesi amacıyla elektrik üretebilecek modeller olmaları avantajını taşırlar. Elektrikli olanlar ise maliyet ve verimlilik bakımından avantajlıdır. Ulaşılması ve çalışılması zor olan tünellerde, yer altında, kapalı ve dar alanlarda dahi kullanılabilirler. Sessiz çalıştığı için kullanıcılarının beğenisini kazanır.

Kompresör Motorunun Çalışma Prensibi

Ürünlerin içindeki motor, kendisini meydana getiren ve çalışmasına olanak sağlayan önemli birkaç parçadan oluşur. Piston, piston sekmanları, emme valfleri, egzoz valileri, bağlantı çubuğu ve krank mili motorun en önemli parçaları arasında bulunur.

Pistona ait pompada bulunan emme valfi ve egzoz valfi pistonun hareketi yani strok sırasında birbirini takip edecek şekilde açılır. Pistonun geri hareketi sırasında emme vali açılır ve bu esnada silindire dışarıdan hava geçişi gerçekleşir. Piston bu hareket döngüsünün bu kısmını tamamladıktan sonra ileri hareket eder ve bu sırada emme valfi kapanır, egzoz valfi açılır. Daha sonra hava valften tüpün içine doğru hareket eder. Bu döngü kazan dolana dek tekrarlanır.

Yağlı ve Yağsız Kompresörler

Yağlı ve yağsız kompresörler, kullanım amaçlarına ve kullanım yerlerine bağlı olarak tercih edilir. Ürünler, fonksiyonelliği sayesinde hayatta pek çok farklı alanda kullanılabilirler. İnşaat, sanayi, endüstri, atölye, ev ve diş klinikleri ürünlerin kullanıldığı yerlere örnektir. Yağlı ve yağsız olanlar çalışma şekilleri bakımından birbirlerinden ayrılırlar.

Yağlı olanlarda, sistemin ve parçaların herhangi bir arıza olmadan çalışabilmeleri için özel bir kompresör yağı kullanılır. Yağ kullanımı sistemi korur ve yanmadan dolayı motorda oluşan artıkların verebileceği muhtemel hasarların önüne geçer. Yağlı modellerde motorların yağını düzenli olarak değiştirmek ve yenilemek gerekir. Kirli yağ, kompresör motoruna zarar vererek çalışma veriminde azalmaya yol açar.

Yağsız olanlar, yağlı modellere oranla daha az bakım gerektirmesiyle öne çıkar. Bu modelde de bir miktar yağ bulunsa da bulunan yağ hava ile etkileşime girmez. Bu ürünler daha küçük alanlarda tercih edilirler. Atölyeler, diş klinikleri vb. alanlar yağsız modellerin sıklıkla kullanıldıkları yerlere örnek olarak verilebilir.

Yağlı Modellerin Avantajları

 • Yağlı modeller, büyük çaplı endüstriyel alanlarda tercih edilirler, ağır işlerde kullanılırlar.
 • Bu ürünler, az bakım gerektirir ve sorunsuz şekilde çalışırlar.
 • Yağlama işlemi düzenli şekilde gerçekleştirildiğinde az ısınırlar ve az gürültüyle çalışırlar.

Yağsız Modellerin Avantajları

 • Yağsız olanlar ise yağlı modellere oranla çok daha küçüktür. Küçük olmaları sebebiyle kolayca hareket ettirilebilirler. Mobilitesi yüksek olan ürünler, fonksiyonelliğiyle dikkatleri üzerinde toplar.
 • Yağlı modellerde olduğu gibi yağlama, yağ takibi, yağ değişimi gibi işler gerekmez.
 • Yağ kullanılmadığından yağ kalıntısı vb. maddeler için özel bir işlem ve bakım yapılması gerekmez.
 • Enerji tüketimi açısından az maliyetli olması da yağsız olanların öne çıkan özellikleri arasında yer alır.

Kompresör Bakımının Yapılışı

Ürünlerin daha uzun olmaları ve verimli çalışmaları için düzenli şekilde bakımlarının yapılması gerekir. Bakım işlemi, sahip olduğunuz modelin türüne göre gerçekleştirilir. Bazı kompresör türleri daha fazla ve daha yoğun bakım gerektirirken bazıları gerektirmez.

Hava filtresi ve kondens tutucu bakımının tüm modellerde yapılması gerekir. Yoğuşma suyu her üründe kompresörün kullanım işlemi bittikten sonra boşaltılmalıdır. Hava filtresi de ürünlerin kullanım sıklığına bağlı olarak belirli aralıklarla mutlaka değiştirilmelidir. Bu süre maksimum bir yıl olarak belirtilir.

Yağsız modellerin bakımı, yoğuşma suyunun düzenli olarak boşaltılması ve hava filtresi temizliği ya da değişimi ile yapılır.

Yağlı modellerin bakımı ise kompresör yağı seviyesi ve durumu mutlaka periyodik aralıklarla kontrol edilmelidir. Yağ değişimi yağın kirlenme durumuna bağlı olarak gerçekleştirilir. Yağ değişim periyotları arasında geçmesi gereken maksimum süre bir yıldır. Kompresörde mutlaka uygun nitelikte bir yağ kullanılmalıdır. Kaliteli yağ kullanımı kompresörün verimli çalışmasını ve uzun ömürlü olmasını sağlar.

Çalışma Prensiplerine Göre Kompresör Çeşitleri

Ürünler, çalışma prensiplerine göre kendi içinde kategorilere ayrılırken yapılarında bulunan mekanik parçalar esas alınır. Bu bağlamda biyel kollu ve döner elemanlı olmak üzere iki farklı şekilde sınıflandırma yapılabilir.

Biyel Kollu Modeller

 1. Pistonlu
 2. Diyaframlı

Pistonlu Modellerin Özellikleri

Pistonlu modeller, yüksek basıncın elde edilebileceği kompresör türleri arasında yer alır. Bu nedenle endüstride, sanayide ve orta - küçük işletmelerde de sıklıkla tercih edilir. Düşük maliyetli olması, öne çıkan detayları arasında bulunur.

Diyaframlı Kompresörlerin Özellikleri

Yapısındaki krank kolu ile emme ve çalışma zamanlarında dışarıdan alınmış olan havanın basıncını değiştirir fakat çıkabileceği basınç değerleri diğer modeller ile kıyaslandığında yüksek değildir. Bu nedenle de küçük işletmeler tarafından yoğun olarak tercih edilirler.

Vidalı Kompresörler ve Özellikleri

Vidalı kompresör çeşitleri, dönel elemanlı aletlerdendir. Yapısında bulunan vida grupları dönmeleri suretiyle emiş gücü yüksek bir hava oluşturur. Oluşturulan hava vida boşluklarında taşınır ve sıkıştırma zamanından sonra sisteme geri döner. Vidalı olanlar, sessiz kompresör çeşitleri arasında yer. Bu özellikleri nedeniyle özel olarak tercih edilebilirler. Vidalı kompresör fiyatları ve özelliklerini inceleyerek aradığınız özelliklere sahip olanı kolaylıkla bulabilirsiniz.

Kademeli Kompresörler ve Özellikleri

Kademeli kompresörler, yüksek basınç elde edilmek istenen işlerde ve alanlarda sıklıkla tercih edilirler. Ürünlerin genel çalışma mantığı dışarıdan alınan havanın bir dizi işlem sonrasında basınçlı havaya dönüştürülmesidir ve yüksek basınçlar elde edilirken yüksek ısılar da açığa çıkar. Bu durumun çözümü olarak da kademeli olan modeller geliştirilmiştir. Kademesi arttırılan ürünün piston sayısı da aynı şekilde arttırılır. Türbinli modellerde ise hava kanatçığı sayısı arttırılır. Kademeli modellerde alınan havanın pistonlar arasında soğutulması işlemi de gerçekleştirilir.

Santrifüj Kompresörler ve Özellikleri

Santrifüj modeller, dışarıdan sistem içerisine alınan havanın yüksek hızla dönmesi ve dönerken savrulması sonucu hız ve basınç kazancı prensibiyle çalışırlar. Ürünlerde istenen hız ve basınç ayarlanabildiği için oldukça kullanışlıdır. Kompresör fiyatları ve özelliklerini inceleyerek sizin için uygun olanı kolaylıkla bulabilirsiniz.

Rotorlu Kompresörler ve Özellikleri

Rotorlu modeller, yapılarında yer alan rotorlardan isim alırlar. Ürünlerin pompası üzerinde yer alan iki rotor bulunur. Bu rotorların konumları zıt yönlüdür. Rotorların çalışmasıyla dışarıdan alınan havaya emme zamanında basınç kazandırılır. Rotorlu modeller, düşük basınçlarda çalışabilmesiyle dikkat çeker.

Turbo Kompresörler ve Özellikleri

Turbo modeller, dinamik kompresörler olarak da adlandırılmaktadır. Bunun nedeni dışarıdan sistem içerisine alınarak basıncı değiştirilmek istenen havanın sistem içerisinde sıkıştırma zamanından sonra yüksek hızlarda dönerek savrulması ve akabinde oluşan hareket enerjisi yani kinetik enerjidir. Turbo modeller, düşük basınç ve yüksek debi elde edilmek istenen işlerde sıklıkla tercih edilirler.

Elektrikli, benzinli ve dizel gibi birbirinden farklı onlarca seçeneğe Koçtaş sayesinde ulaşabilir, istediğiniz özellikleri karşılayan modele anında sahip olabilirsiniz. Özel olarak aradığınız bir ürün varsa Koçtaş mağazalarından ve Koçtaş web sitesinden ulaşabilirsiniz. Kompresör fiyatları arasından bütçenize uygun olanı bulabilirsiniz.

Kompresörlerin Kullanım Alanları

Kompresörler, çeşitli gazların basınçlarının değiştirilerek farklı iş ve işlemler için hazır hale getirilmesinde görev alırlar. Ürün çeşitleri, farklı alanlar ve işler için geliştirilip üretildiklerinden her modelin farklı nitelikleri bulunur.

Ürünler, hava basıncını değiştirirler bu nedenle hava ile dolan isimlerin şişirilmesinde ihtiyaç duyulan kurtarıcılardır. Bisiklet lastikleri, araba lastikleri, kamyon lastikleri vb. lastik çeşitleri, şişme yataklar, şişme havuzlar, şişme balonlar ve her türden şişme cisim kompresörler aracılığıyla rahatlıkla şişirilebilir. Basınç ve hız ayarlanarak istenen işlemler kolaylıkla gerçekleştirilir.

Ulaşılması ve temizlenmesi zor alanlarda ve özellikle toz, talaş vb. maddelerin biriktiği yerlerde basınçlı hava yardımıyla temizlik yapılırken aletlerden faydalanılır. Ürünlerin oluşturduğu basınçlı hava sayesinde dakikalar içerisinde zor alanların temizliği sağlanır.

Ürünler, vidalama, çivi çakma, iğneleme, zımbalama gibi işlerde de enerji ve zamandan tasarruf sağlarlar. Süpürgelikler, pervazlar vb. pek çok parça ürünlerle hızlı bir şekilde monte edilebilir. Ahşap atölyelerinde de sıklıkla kullanılan modeller ile ahşaplar hızlı bir şekilde sabitlenebilir ve mobilya üretimleri de aynı pratiklikte sağlanır.

Boyama işlemi sırasında da ürünler sıklıkla tercih edilir. Boya tabancaları elektrik enerjisiyle ya da basınçla çalışacak şekilde üretilebilirler. Basınçlı tabancalar elektrikli tabancalardan daha yaygın şekilde tercih edilir. Bunun nedeni, boya işlemi sırasında basınçlı tabancaların elektrikli tabancalardan daha güvenli bir çalışma ortamı sunuyor olmasıdır. Basınçlı tabancalar, elektrikli tabancalara göre daha hafiftir ve elektrikli tabancaların çalışması sırasında oluşabilecek kısa devre, arıza vb. riskleri taşımazlar.

Basınçlı havanın sıkça kullanıldığı işlerden biri de delme ve kesmeye dair çalışmalardır. Bu çalışmalar yapılırken elektrikle çalışan aletler basınçla çalışan aletlere oranla daha fazla risk faktörü taşıdığından bu işlemler için de kompresörler tercih edilir.

Evler İçin Akülü - Hibrit Kompresörler

Akülü - hibrit modeller, evler, bahçeler vb. küçük alanlarda veya hobi alanlarında en ideal kullanım olanağına sahip aletler arasında bulunur. Bu ürünler kolaylıkla taşınabilir ve istenilen alanda kullanılabilir. Hibrit olanlar, şarj edilebilir bir akü ile ya da elektrik enerjisiyle çalışabilir. Aküdeki enerji bir seyahatte arabanın ya da bisikletin lastiklerini şişirmek, şişme bir yatağı ya da havuzu şişirmek için kullanılabilir. Üstelik bu işlemleri gerçekleştirmek için herhangi bir elektrik bağlantısına gerek yoktur.

Mini Kompresörler

Mini modeller, küçük kompresör olarak da nitelendirilir. Çeşitli gazların basınçlarının arttırılmasını sağlayarak farklı işlerin gerçekleştirilmesine olanak tanırlar. El kompresörü çeşitleri arasında bulunan modeller, diğer türlere göre daha az basınç gerektiren işlerde tercih edilirler ve işlerin daha kısa sürede daha kolay şekilde gerçekleştirilmesini sağlarlar. Mini modeller, rahatça istenilen yere taşınabildiği için dış mekanlarda çalışmak için de oldukça uygundur. Ayrıca uzun süre enerji ve çalışma gerektiren işlerde daha az efor harcanarak iş sürelerinin daha rahat ve keyifli geçmesini sağlarlar. Kompresör fiyatları arasında istediğinizi kolaylıkla bulabilirsiniz.

Kompresör Satın Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ürün seçimi yapmaya başlamadan önce mutlaka satın alacağınız modeli ne için kullanacağınızı belirlemeniz gerekir. İhtiyaç duyulan ürünün özellikleri işlem doğrultusunda belirlendikten sonra satın alma işlemine geçilebilir. Her işte farklı bir basınç değerine gerek olabileceğinden kullanılacak modelin üretebileceği ve gerek olan minimum ve maksimum basınç miktarları da bilinmelidir. Bu durum ürünün yanında kullanılacak diğer aletlerin iş verimini aksatmaması açısından da önem taşır.

Alınacak ürünün maksimum ve minimum basınç seviyeleri mutlaka öğrenilmeli ve ihtiyaç duyulan basınç aralığıyla doğrulanmalıdır. Ürünlerin basınç seviyeleri bar cinsinden ifade edilebilir veya lt/dk şeklinde de ölçülebilir.

Çalışma hızı da dikkat edilmesi gereken kriterler arasında yer alır. Gereğinden hızlı ya da yavaş çalışan bir model, işlerin işlemesinde bozulmalara yol açabileceğinden ürünlerin dakika/litre cinsinden sahip olduğu değerler bilinmelidir.

Ürünler, yüzlerce farklı modeli geliştirilen ve üretilen aletlerdir. Bu aletlerin bazıları sabit bir şekilde kullanım için tasarlanırken bazıları hareketli şekilde, istenilen yere taşınarak da kullanılabilir. İhtiyaç duyulan ürünün hangi şekilde kullanılmak istendiği satın alınmadan önce belirlenmesi gereken unsurlardandır.

Aradığınız her şeyi Koçtaş’ta rahatlıkla bulabilir, yardımcı ekipmanlar ve parçalarına da kolaylıkla erişebilirsiniz. Binlerce ürün seçeneği arasından size ve ihtiyaçlarınıza en uygun olanına hiç vakit kaybetmeden sahip olabilirsiniz. Size en yakın Koçtaş mağazasını ziyaret ederek modelleri inceleyebilir, kompresör fiyatları hakkında bilgi alabilir ya da Koçtaş web sitesinde yer alan seçeneklerden yararlanabilirsiniz.

Kompresörler Kategorisiyle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Kompresör nedir?

Dışarıdan alınan bir gazın bir dizi sıkıştırılma işlemiyle basıncının değiştirilmesini sağlayan alettir. Ürünler, sanayide, endüstride, orta - küçük işletmelerde kullanılır ve pek çok işin kolaylıkla, kısa sürede tamamlanmasını sağlarlar.

Kompresör ne işe yarar?

Ürünler, bir gazın sıkıştırılarak basıncının değiştirildiği sistemdir. Emme ve sıkıştırma işlemleri ile dışarıdan alınan gazın sıkıştırılması hacminin azalmasını ve bu da basıncının artmasını sağlar. Yani dışarından alınan gazın hacmi minimuma indirilerek basıncı maksimuma çıkarılır. Daha sonra elde edilen gaz farklı ürünlerde farklı işler için kullanılabilir. Böylece ürünlerin kullanımını pratik bir şekilde genişletebilirsiniz.

Kompresör nerelerde kullanılır?

Kompresör, bir gazın basıncının değiştirilmesi gereken ve basıncı değiştirilen bir gaz ile iş yapılması gereken her yerde kullanılabilir. Endüstri, otomotiv, kimya, tekstil, sanayi, gıda, sağlık, ilaç, enerji, inşaat ve daha pek çok sektörde yoğun şekilde kullanılır. Geniş kullanım alanıyla öne çıkan ürünler, birçok farklı işlemi gerçekleştirebilmesiyle dikkat çeker. Ayrıca pratik bir kullanıma sahip olduğu için de sıklıkla tercih edilir.

Daha fazla göster
4 Ürün Listeleniyor
Filtrele
Göster: 3'lü 5'li
Sıralama: